Strategi i KF

När vi blir invalda till kommunfullmäktige av Österåkers medborgare 2014 kommer arbetet gå till på följande vis:

I Österåker är det just nu en borglig allians med tonvikt på Moderaterna och Folkpartiet som styr. I opposition sitter Socialdemokraterna i topp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet skuggande bakom. Roslagspartiet sitter just nu lite som politiska vildar och kan inte göra så mycket.

Vi kommer att göra precis som PPs stategi i riksdagsvalet. Det vill säga att satsa på en vågmästarställning. På så sätt kan vi leka leken: “Vem vill bli kommunalråd med Michaela Fletcher Sjöman (M) och Ann-Christin Furustrand (S). Vi kommer ge vårt stöd åt det block eller den koalition som ger oss bäst förutsättningar för att få ut vår politik med maximal utdelning. I alla andra frågor som inte rör våra frågor kommer vi att rösta som våra samarbetspartners ber oss. I gengäld kräver vi samma sak tillbaka när det rör frågor som faller under vårt partiprogram.

Det finns en liten möjlighet att Roslagspartiet med Björn Molin (RP) i spetsen, som är åt det borgliga hållet, kommer att ta en hel del mandat. De har mycket medvind just nu. Detta kommer nog inte ställa till det så mycket för oss eftersom Moderaterna och Roslagspartiet inte verkar kunna samarbeta.
Vår strategi blir även här att vara vågmästare i ett sådant scenario.

Det finns även ett scenario att Folkpartiet skulle resa sig. Då går naturligtvis frågan till dem och Elisabeth Gunnars (FP) istället för Moderaterna.

För att summera det hela så spelar det inte så stor roll för PP vilket block som vinner, eftersom de inte samarbetar över blocken. Alla håller de traditionella gränserna och det gynnar PP.